45 vite më parë u vendosën semaforët e parë në Prishtinë

45 vite më parë u vendosën semaforët e parë në Prishtinë

45 vite më parë u vendosën semaforët e parë në Prishtinë

Kur në kryeqytetin e Kosovës ishin vendosur semaforët e parë nuk kishte qarkullim të madh të veturave në komunikacion.

Ishte viti 1974 kur në Prishtinë, përkatësisht te udhëkryqi i Katedrales u sistemuan këta semaforë.

Pastaj disa muaj më vonë u vendosën edhe në udhëkryqet tjerë si te Rilindja dhe te Menza e studentëve etj.

Close