Rreth nesh


MeteoBallkan është platformë mediale informative që raporton kryesisht mbi parashikimin e motit, duke u bazuar në modelet më të njohura në botë për parashikim, pa lënë anash edhe institutet dhe ekspertët vendorë. Po ashtu, MeteoBallkan në gamën informuese ka edhe kategori të tjera, siç janë fenomenet meterologjike nëpër botë si dhe lajmet nga bujqësia dhe turizmi. Themelues është Muhamed Berisha.